Wróć na początek...

 

szukaj w serwisie:

 

     

Makulatura

      Jesteśmy zakładem skupującym makulaturę, wykorzystywaną w procesie produkcyjnym papieru. Miesięczna ilość skupowanego surowca to około 3300 ton. Wszystkim dostawcom wydajemy karty przekazania odpadów.GZP. Sp. z o.o. posiada pozwolenie na recykling – decyzja Wojewody Opolskiego z dn.2006.07.21 znak. ŚR.III-IŻ-6610-1-32/05. 
Kody makulatury: ( wg rozporządzenia ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów, dz.u. z dnia 8 października 2001 r.):

- 03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
- 15 01 01 – opakowania z tektury i papieru
- 19 12 01 – papier i tektura (odpady z mechanicznej obróbki odpadów)
- 20 01 01 – papier i tektura (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie)

Copyright 2004-2010 celary.net