O Firmie

Tradycja, nowoczesność i zaufanie to hasła jakie przyświecają Głuchołaskim Zakładom Papierniczym. Jesteśmy firmą z ponad wiekową tradycją. Nasze początki sięgają aż 1902 roku. Teraz stawiamy na nowoczesność i ciągły rozwój. Dzięki temu oferujemy produkty najwyższej jakości. To sprawia, że klienci mogą nam zaufać. Jesteśmy grupą kapitałową, na którą składają się Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o., ZP Energia Cieplna sp. z o.o. oraz Asko Papier sp. z o.o.

Teraz nieco więcej o statystykach:
- w skali roku nasza łączna sprzedaż to 170 milionów złotych
- w skali miesiąca produkujemy 5600 ton papierów nieprzetworzonych
- jesteśmy w 3 miejscach w Polsce – w Głuchołazach, w Nysie i w Niedomicach koło Tarnowa.

Spółka GZP Energia Cieplna jest producentem energii cieplnej i elektrycznej. Łączna produkcja to ok. 400000 GJ ciepła w postaci pary, która zasila maszyny papiernicze oraz ogrzewa 50% mieszkań w mieście. Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujemy dwie turbiny o łącznej produkcji 800 MWh rocznie.

Intensywny rozwój charakteryzuje ostatnią dekadę w historii naszego przedsiębiorstwa. Zmiany profilu produkcji i rozbudowa parku maszynowego w Asko, budowa maszyny MP V i MP III w Głuchołazach oraz uruchomienie maszyny MP I i zakup linii Syncro 5 w Niedomicach to dowód pasji i wizji naszego zespołu. Jednak to czego dokonaliśmy w ostatnich dwóch latach napawa nas szczególną dumą. To budowa nowej maszyny papierniczej w Niedomicach do papierów higienicznych na bazie celulozy, nowa linia do przemysłowych systemów rolowych w Asko, budowa nowej maszyny MP II w Głuchołazach. Wreszcie powstanie nowej części Zakładu w Niedomicach z infrastrukturą oraz maszyną do chusteczek higienicznych oraz kończoną właśnie inwestycją w pełni automatycznej linii do konfekcji papierów dla rynku konsumenckiego realizowana we współpracy z firmami Gambini, Infinity, Elettric80 i Bema.

To bardzo dużo bardzo ciężkiej pracy, która jednak daje nam satysfakcje i napędza do realizacji kolejnych zamierzeń zaplanowanych na kolejne lata.

Historia

Głuchołaskie zakłady dawniej

Tradycje Głuchołaskich Zakładów Papierniczych sięgają aż XVII wieku, kiedy to w Głuchołazach zaczynało rozwijać się papiernictwo. Jeszcze wtedy cały Śląsk należał do Czech będących pod władaniem Habsburgów austriackich.

Jednak jedną z ważniejszych dat w historii naszej firmy jest maj 1902 roku, kiedy to Adolf Glogner i Konrad Methner połączyli siły zakładając pierwszą fabrykę papieru w Głuchołazach. Miejsce nie było przypadkowe. W pobliskich lasach nie brakowało surowca, a rzeka Biała dostarczała wody. Wtedy też zakupiono i zainstalowano pierwszą maszynę papierniczą. Produkcja ruszyła na dobre rok później, w 1903 roku.

W kolejnych latach w zakładzie pojawiały się nowe maszyny. W rezultacie, po I wojnie światowej głuchołaska papiernia należała do największych producentów papieru gazetowego na Śląsku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego losy papierni układały się różnie. Po latach świetności, przyszedł czas stagnacji. Do momentu, kiedy w połowie lat 30. zaczęto produkować papiery drukowe, jak również wykorzystywano ścier w głuchołaskich sanatoriach w zabiegach leczniczych.

Okres II wojny światowej to bardzo trudny czas dla głuchołaskiego zakładu. Nie było zapotrzebowania na drogie papiery drukowe, a firma popadała w długi. Brakowało ludzi do pracy. Po wojnie, 1945 roku władze radzieckie przekazały fabrykę w ręce władz polskich. Obowiązkowa okazała się jej nacjonalizacja i poddanie centralnemu zarządowi. Od lutego 1946 roku nadzór nad fabryką sprawowały władze wojskowe i centralny zarząd przemysłu papierniczego. W marcu 1948 roku minister przemysłu i handlu powołał Głuchołaskie Zakłady Papiernicze.

W styczniu 1998 roku zakład głuchołaski przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami GZP Sp. z o.o. są pracownicy zlikwidowanego wcześniej przedsiębiorstwa.

Zarząd

prezes zarządu

mgr inż. Mirosław Stokowski

Absolwent Politechniki Łódzkiej w Łodzi – pracownik firmy od 01.12.1980r

email: m.stokowski@gzp.com.pl

wiceprezes zarządu

mgr inż. Janusz Momot

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu – pracownik firmy od 01.07.1983r

email: janusz.momot@gzp.com.pl

Dyrektor Ekonomiczny

mgr inż. Zbigniew Kozioł

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu – pracownik firmy od 02.09.1991r.

email:z.koziol@gzp.com.pl

Dyrektor Zakładu w Niedomicach

inż. Karol Wiażewicz

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu – pracownik firmy od 02.04.2002r.

email: kwiazewicz@gzp.com.pl

Dyrektor Handlowy

mgr inż. Krzysztof Szajwaj

Absolwent Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu – pracownik firmy od 03.09.1990r.

email: k.szajwaj@gzp.com.pl

Szef Produkcji

mgr inż. Mirosław Englot

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu – pracownik firmy od 03.07.1995r.

email: produkcja@gzp.com.pl

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

mgr inż. Tomasz Szafirski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu – pracownik firmy od 02.11.1998r.

email: tszafirski@gzp.com.pl

Kierownik kontroli technicznej

mgr Elżbieta Szołdra

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu – pracownik firmy od 01.07.1981r.

email: eszoldra@gzp.com.pl

Certyfikaty

certyfikat ISO

certyfikat iso 9001

ISO 9001 jest standardem, w którym Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością.

Nasza firma w 2010 roku spełniła wymagania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008, a w roku 2017 przeszliśmy na standard ISO 9001:2015.Od początku jednostką certyfikującą jest Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 stanowi potwierdzenie wysokiej jakości systemu zarządzania naszą firmą, oraz zapewniania wysokiego poziomu obsługi klientów.

certyfikat ISO

certyfikat iso 50001

Ponadto nasze wyroby higieniczne papier w zwojach oraz wyroby gotowe pod marką Elfi, posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Uzyskaliśmy także następujące decyzje środowiskowe:

Dla zakładu w Głuchołazach wydawane przez Marszałka Województwa Opolskiego:

  • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji masy włóknistej i produkcji tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę.
  • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody powierzchniowej z rzeki Białej Głuchołaskiej
  • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu do wód rzeki Białej Głuchołaskiej.
  • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Dla zakładu w Niedomicach wydawane przez Starostę Tarnowskiego:

  • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji papieru.
  • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej.
  • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów GZP – Zakład Niedomice.
  • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Ochrona środowiska

Prawo Atomowe

Zgodnie z art.32c ust.2 Prawo Atomowe ( Dz.U.2019 poz.1792 ) Firma: Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu na jej terenie aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Dokumenty wymagane prawem

Strategia Podatkowa GZP.pdf
Uchwała Zarządu Nr 17 Strategia Podatkowa 2020.pdf