Powrót do strony głównej
Zakład w Nysie

ASKO Nysa

ASKO PAPIER Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej należącej do Głuchołaskich Zakładów Papierniczych Sp. z o.o. Miesięczny przerób przedsiębiorstwa kształtuje się średnio na poziomie 1 800 ton papieru. Produkcja przetwórcza w 100% oparta jest na papierach wyprodukowanych w GZP Głuchołazy.

Produkty ASKO

Jesteśmy jednostką zajmującą się przetwarzaniem papieru makulaturowego i celulozowego w produkty typu AFH (Away from home). Naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz produktów higieny przemysłowej, jak np. ręczniki papierowe w roli, ręczniki typu ZZ, papier toaletowy, wykorzystywanych w pomieszczeniach roboczych czy w użytku publicznym. Historia firmy rozpoczęła się od dzierżawy, a następnie zakupu w marcu 2004 roku upadłej garbarni skór Asko Nysa. W latach 2003-2007 spółka prowadziła działalność garbarską, wytwarzając głównie skóry obuwnicze i galanteryjne. W związku z niesatysfakcjonującymi poziomami rentowności i malejącym rynkiem zbytu, spowodowanym napływem tanich skór z Azji, z końcem sierpnia 2007 roku definitywnie zaprzestano działalności garbarskiej. Nastąpiło przebranżowienie firmy z działalności garbarskiej na papierniczą. Zakupiono warstwownicę do warstwowania papieru o niskich gramaturach, ręcznikarkę do produkcji ręczników typu "V" oraz linię do produkcji zwoików papieru toaletowego włoskiej firmy "Perini".

W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój i rozbudowa zarówno parku maszynowego zakładu, jak również infrastruktury budowlanej. Rosnące potrzeby magazynowe przyczyniły się do budowy dwóch hal namiotowych, które umożliwiają przechowywanie pełnej gamy naszych wyrobów, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. Sukcesywne zwiększanie wyposażenia maszynowego zakładu wymagało zagospodarowania niewykorzystywanych dotychczas obiektów oraz realizację szeregu inwestycji.

Papiery ASKO

Obecnie na park maszynowy składa się 9 linii przetwórczych, pracujących w systemach rolowych, jak również typu ZZ, na których produkowane są artykuły higieniczne dla klientów instytucjonalnych. W ramach prowadzonej działalności wytwarzamy na własne potrzeby tuleje papierowe stanowiące półprodukt do dalszej produkcji. Firma konfekcjonuje papiery ręcznikowe o białości 45-75%, zielone oraz papiery toaletowe o białości 45-75%, zielone, niebieskie, różowe i żółte, a także celulozowe, zarówno jedno jak i dwuwarstwowe o różnych gramaturach. Większość produkcji stanowią marki własne (prywatnych klientów) oraz produkty pod naszym logo - ELFI.