Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI


Poniżej możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dot. przetwarzania przez nas danych w procesach rekrutacji.

 1. Kto jest administratorem moich danych?
 2. Administratorem Twoich danych osobowych są Głuchołaskie Zakłady Papiernicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchołazach, ul. Gen. Andersa 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 728, NIP: 7551564127, REGON: 531275740.

 3. Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
 4. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: marta.kluczewska@gzp.com.pl

 5. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?
 6. W procesie przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie, w jakim znajduje to oparcie w obowiązujących przepisach lub zgodzie kandydata. Zakres danych może obejmować również dane szczególnych kategorii, w szczególności, gdy stanowisko przeznaczone jest dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

 7. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych
 8. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.


  Podstawa prawna przetwarzania:
  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


  Podstawa prawna przetwarzania:
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

 9. Komu przekazywane są moje dane osobowe?
 10. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, firmom prowadzącym dla nas rekrutacje, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń współpracującym z nami doradcom prawnym.

 11. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
 12. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych – np. Microsoft Inc. Twoje dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej w szczególności do USA. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield) lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 13. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
 14. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i 1 miesiąc po jej zakończeniu, chyba że wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – wówczas zgodnie z klauzulą zgody. Jeżeli w klauzuli zgody nie wskazałaś/eś tego terminu dane będą przetwarzane w rekrutacjach prowadzonych przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.

 15. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
 16. Nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieścisz w nich klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w procesie rekrutacji. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolne.

 17. Jakie mam prawa?
 18. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami na podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 19. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 20. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy automatycznie filtrować podane przez Ciebie w rekrutacji informacje, aby skontaktować się i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez podany powyżej adres e-mail.